Teza1
PRAWO DECYDOWANIA
Teza2
SOLIDARNA SPOŁECZNOŚĆ
Teza3
SAMORZĄDOWY SENAT
Teza4
ZNIESIENIE KADENCYJNOŚCI
Teza5
OBOWIĄZKOWE KONSULTACJE
Teza6
EDUKACJA
Teza7
KULTURA
Teza8
ZDROWIE
Teza9
ŚRODOWISKO
Teza10
PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ
Teza11
POLITYKA MIESZKANIOWA
Teza12
NIEZALEŻNOŚĆ FINANSOWA
Teza13
ŚRODKI NA NOWE ZADANIA
Teza14
FUNDUSZE UNIJNE BLIŻEJ LUDZI
Teza15
MIENIE PUBLICZNE
Teza16
METROPOLIE KORZYŚCI
Teza17
OGRANICZENIE BIUROKRACJI
Teza18
ZWIERZCHNOŚĆ SAMORZĄDU NAD ZESPOLONYMI SŁUŻBAMI
Teza19
ODPARTYJNIENIE MEDIÓW PUBLICZNYCH
Teza20
WZMOCNIENIE BEZPIECZEŃSTWA
Teza21
PROFESJONALNA KADRA URZĘDNICZA